Jan Lundqvist Consulting hjälper sedan 1994 företag, affärsmän och entreprenörer att göra företag och affärer mer lönsamma.

Styrelsestöd

Professionell företagare som hjälper till med styrning och kravställande av ditt företag på visionär och strategisk nivå.

(Mångårig erfarenhet från styrelsearbete, bland annat som Styrelseordförande)

 

Ledningsgruppsstöd

Erfaren ledare som stärker upp företagets ledning, uppföljning och planering av den taktiska och operativa verksamheten.

(Mångårig erfarenhet från ledningsgruppsarbete, bland annat som VD)

 

Affärsutvecklingsstöd

Senior verksamhetsutvecklare och affärsstrateg som avlastar och kompletterar er att fortsätta bygga ut och utveckla er verksamhet.

(Mångårig erfarenhet som Management konsult)

Lönsamhetsanalysstöd

Framgångsrik företagsbyggare

som analyserar era intäkter och kostnader samt ger förslag på strategi, KFF och handlingsplan samt implementationsstöd.

(Mångårig erfarenhet som CFO och Ekonomichef)

 

Marknadsstrateg

Affärsmässig strateg som genom en intern och extern analys/undersökning tar fram en profileringsplan som bland

annat innehåller beskrivningar av ett företagets Profil, Identitet, Image,

Kultur samt konkret handlingsplan.

(Mångårig erfarenhet som Marknadschef)

 

Säljstrateg

Strukturerad affärsman som går

igenom era säljmål, säljstrategier, säljprocesser, organisation, säljtratt, säljhinder, incitamentsstrukturer osv och som vid behov coachar såväl säljchef som säljare.

(Mångårig erfarenhet som Försäljningschef)

 

Interrimschef och ledare

Drivande erfaren chef och ledare som under en övergångsperiod

kan ta en chefs- och ledarroll; städa upp, strukturera om och lämna

över en fungerande enhet eller bolag till en mer administrativt lagd

eller långsiktigt expansiv chef.

(Mångårig erfarenhet som framgångsrik chef och ledare, bland annat

inom Svenska Armén som yrkesofficer)

Copyright © Jan Lundqvist Consulting 2012 . All Rights Reserved